Cerinte preliminare pentru certificarea DIN EN ISO/IEC 17024

Certificarea se face la cererea candidatului. Cerintele preliminare esentiale tin de identificarea expertizei speciale, a imparțialității si a calitatilor personale. Aceste aspecte sunt necesare formarii opiniei preliminare a comisiei INTERZERT®.

“Expertiza specială”

Aceasta expertiza speciala, atat teoretica cat si practica, trebuie dovedita de candidati pentru a convinge comisia INTERZERT® sa mearga la pasul urmator din procedura de certificare.

Sunt necesare inteligenta peste medie, abilități și experiență practică în domeniul de specialitate numit. Doar practica adecvată a profesiei nu constituie o dovadă suficientă a expertizei speciale.

În particular, trebuie remarcat faptul că, în calitate de expert, sunt necesare atât o educație cât și experiențe premergătoare. Aceste aspecte trebuie luate în considerare înainte de depunerea cererii.

“Expertiza specială” include, în mod particular, abilitatea candidatului de intocmi un raport de expertiză din care rezultatele și considerațiile sale să poată fi usor înțelese. Trasabilitatea înseamnă scrierea raportului si includerea argumentelor în așa fel încât un laic (de exemplu un judecător) să îl înțeleagă și să poată verifica plauzibilitatea acestuia. Cunoașterea limbii germane (vorbit, scris) si capacitatea de exprimare sunt, de asemenea, parte integrantă din  “expertiza specială” precum si cunoasterea cadrului juridic relevant pentru activitatea expertului (de exemplu procedurile judiciare) si a tine cont de acesta in exercitarea profesiei.

În principiu, este necesar să fi lucrat ca expert în domeniul de specialitate numit, înainte de a trimite aplicatia. Formarea continuă poate avea loc sub diferite forme, cum ar fi studiul individual, participarea la seminare sau conferinte de specialitate sau prin colaborarea / stagiul la experți de renume, cu experiență vastă.

Adecvarea personală

Trebuie garantată adecvarea personală a candidatului. Asta presupune că persoana candidată garantează că va exercita activitatea de expert în mod obiectiv și imparțial nu doar în baza trasaturilor sale personale ci și că poate îndeplini această cerință ținând cont de întregul său mediu.

Caracteristicile esențiale în acest context sunt fiabilitatea personală nelimitată, tăria de caracter, imparțialitatea, obiectivitatea, toate acestea exprimate, precum și independența și neutralitatea economică și personală.

Interesele personale de orice fel pun sub semnul întrebării adecvarea personală, deoarece acestea nu pot co-exista cu posibilitatea ca expertul sa poata lucra independent și, in acest caz, există riscul ca acesta să nu mai poată garanta obiectivitatea și imparțialitatea. De adecvarea personală țin și renumele și reputația publică a candidatului, în practica sa profesională.

Chiar și cele mai mici dubii în ceea ce privește adecvarea personală sunt suficiente pentru a refuza certificarea, deoarece protecția publicului și încrederea în experți certificați au prioritate față de interesele private ale candidatului.

Cererea

Procedura de certificare este inițiată prin intermediul unei cereri, care trebuie depusă la Centrul de Transfer INTERZERT® -Steinbeis. La cerere vă putem pune la dispoziție informații detaliate.

Cererii i se vor atașa următoarele documente:

  • Motivarea cererii și prezentarea expertizei de specialitate în domeniul de specialitate ales.
  • Curriculum vitae în formă tabelară care, pe lângă datele personale obișnuite, conține o descriere detaliată a formării profesionale și experienței profesionale și activității profesionale individuale.
  • Formularul de cerere completat
  • Duplicate sau copii ale certificatelor de calificare profesională și ale certificatelor de calificare relevante pentru domeniul de specialitate respectiv profesional precum și alte documente utile în dovedirea expertizei, de ex. certificate de participare la cursuri de pregătire continuă profesională pentru domeniul de specialitate solicitat și pentru activitatea de expert solicitată în general.
  • Trei expertize proprii, de dată recentă, din domeniul de specialitate ales, pentru care urmează să aibă loc certificarea (dacă nu există nici unul, vă rugăm să luați legătura cu noi)
  • În cazul candidaților angajați sau într-o relație de muncă, o adeverință din partea angajatorului că pentru activitatea de expert care urmează a fi certificată există acordul său și scutirea sa în măsura necesară, respectând obligațiile (garantarea imparțialității,  activitatea expertului fără instrucțiuni materiale și alte instrucțiuni ale unor terți, cu drept personal de semnătură)
  • Notificări de la cel puțin cinci persoane care pot da declarații în materie profesională și /sau personală despre solicitant, față de Centrul de Transfer INTERZERT® Steinbeis (aceste persoane urmând a fi contactate direct de către Centrul de Transfer  INTERZERT® Steinbeis)
  • Certificat de cazier judiciar de dată recentă pentru prezentarea în fața autorităților
  • Extras din Registrul de înregistrare a activității profesionale (doar pentru întreprinzători) respectiv extras din Registrul Comerțului.

În urma verificării și emiterii unui rezultat pozitiv cu privire la cerere, procedura de certificare este continuată (inclusiv cu încheierea unui contract de certificare care va fi remis apoi INTERZERT®  pentru a fi semnat în mod oficial).

Procedura de decizie

INTERZERT® verifică cererea și documentele atașate prin intermediul unor experți adecvați. Înainte de luarea unei decizii INTERZERT® va audia comisia de experți respectiv de verificare.

Comisia este desemnată de INTERZERT® și se compune din reprezentanți independenți din domeniul științei și economiei, persoane cu cunoștințe de specialitate recunoscute (de exemplu experți desemnați public sau certificați) și eventual din alte persoane cu expertiză de specialitate și/sau cu experiență deosebită.

De regulă, examinarea este programată cât mai curând posibil, fiind formată dintr-o parte scrisă și una orală. Puteți solicita informații detaliate cu privire la derularea examinării.

Rezultatul examinării va fi comunicat candidatului, în principiu în forma unui certificat scris, la cerere și în cadrul unei discuții.

În cazul în care se acordă o certificare, aceasta este limitată la maxim trei ani și poate fi extinsă ulterior la cerere, cu până la cinci ani. Certificarea poate fi condiționată și poate fi retrasă sau revocată în anumite condiții.

Cererea de certificare poate fi retrasă în orice moment.